Версия для слабовидящих
Удмуртиын нылпи суредъёслы «Мон суредасько Вормонэз» конкурс ялэмын

Удмуртиын нылпи суредъёслы «Мон суредасько Вормонэз» конкурс ялэмын

10.03.2020
Удмуртиын нылпи суредъёслы «Мон суредасько Вормонэз» конкурс ялэмын
Удмуртиын нылпи суредъёслы «Мон суредасько Вормонэз» конкурслы кутскон сётэмын. Вожвылъяськон Быдӟым Атыкай ожын Вормонлэн 75 ар тырмонэзлы сӥземын. Ужрадлы кичӧлтон сётӥз Удмуртиысь Кун Кенеш.
Конкурсэ пыриськыны куронъёсты басьтон кыстӥськоз 10-тӥысен 31-тӥ южтолэзёзь.
Ужрад чакламын элькунысь огъя шоръёзо тодон-валан сётӥсь школаосын 1 - 4 классъёсын дышетскисьёс понна. Суредъёс А4 форматэн быдэстэмын луыны кулэ.
Конкурслы йылпумъянъёс лэсьтэмын луозы 2020 арын оштолэзе. Устооссэ ужъёсты Кун Кенешлэн юртаз адӟытонэ поттозы. Вормисьёсты пусъён элькун парламентлэн оштолэзе ортчоно сессияз чакламын.
Ужъёсты басьто Кун Кенешлэн юртаз 326 кабинетын 9.30 – сен 17.00 часозь ужан нуналъёсы.
Конкурслэн Положениез интыямын Удмуртиысь Кун Кенешлэн сайтаз та ссылкая:
http://udmgossovet.ru/overview/ya-risuyu-pobedu/


Возврат к списку